(shah Rukh Khan) Dunki Movie/ Actor's 

Arrow

 Dec 21 

 Thursday

 Ays News

1. shah Rukh Khan 

2. Tapsee Pannu

3. Viky Kaushal

4.  Satish Shah

 5. Boman Irani

 6. jeremy wheeler

7. vikram kochhar

 8. Anil Grover